Tolmin - mesto: zrak

Trenutni podatki

PM 2.5
PM 10
trenutno
µg/m3
µg/m3
12 h (nowcast)
µg/m3
µg/m3
ocenjena kakovost
Mejne vrednosti povzete po Agenciji Republike Slovenije za Okolje

Označene meje veljajo za PM10 nowcast vrednost

Zajem:


Nakup merilnika so podprli Tolminci in tisti, ki spremljajo vreme v Tolminu.