Tolmin - mesto: zrak

Trenutni podatki

Temperatura je
°C
PM 2.5
PM 10
trenutno
µg/m3
µg/m3
Nowcast (uteženo)
µg/m3
µg/m3
ocenjena kakovost

Označene meje veljajo za PM10 nowcast vrednost

Mejne vrednosti povzete po Agenciji Republike Slovenije za Okolje

Zajem:


Nakup merilnika so podprli Tolminci in tisti, ki spremljajo vreme v Tolminu.