Tolmin - mesto: zrak

Razlaga pojmov

Delci "PM"

PM je okrajšava za angleško poimenovanje "Particulate matter". Gre za mešanico trdnih delcev in kapljic v zraku. Nekateri delci (prah, umazanija, saje, dim) so dovolj veliki, da jih vidimo s prostim očesom. Za druge, manjše, pa potrebujemo ustrezne instrumente oziroma merilnike.

Delci PM10 imajo premer <10 µm, delci PM2.5 pa premer <2,5 µm. Primerjava: povprečni las ima debelino 70 µm.

Delci PM nastajajo v ozračju kot posledica kemijskih reakcij onesnaževal iz različnih industrij in izpušnih plinov. Nastajajo tudi pri kurjenju (za ogrevanje), požarih, dviganju z makadamskih cest, ter kot stranski element ognjemetov.

Delci PM so tako majhni, da jih nevede vdihavamo. Zaradi svoje majhnosti (predvsem PM2.5 in manjši) brez težav vstopajo globoko v pljuča in tudi krvni obtok in so najbolj nevarni za zdravje.

Povzeto po: EPA

Uredbe ter merilne metode

Tekst v nadaljevanju je povzet po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18)

Mejne vrednosti

Mejne vrednosti so povzete po letnih poročilih, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO). Primer poročila: povezava

Nowcast

PM Nowcast je 12 urno drseče uteženo povprečje, s poudarkom na zadnjih urah. Več informacij na povezavi (v angleščini): Nowcast

Ocena kakovosti

Tabela z oceno kakovosti je povzeta po Agenciji Republike Slovenije za Okolje.

Kakovost zrakaIndeksPM10 nowcast
[µg/m3]
PM2.5 nowcast
[µg/m3]
Dobra<=50<=40<=20
Mejna51-7541-7521-40
Slaba76-10076-10041-80
Zelo slaba>100>100>80

O merilniku

Za meritve je uporabljen merilnik Davis Airlink. Laser (v merilniku) presvetli zrak. Svetloba se od delcev odbije, merilnik pa na podlagi odboja oceni velikost ter število delcev.

Specifikacije
Velikost merjenih delcev0,3 do 1,0 µm
1,0 do 2,5 µm
2,5 do 10 µm
Resolucija izmerkov1 µg/m3
Točnost izmerkov±10 µg/m3
Osveževanje1 minuta (lokalno omrežje)
15 minut (oblak Weatherlink)


vreme

Temperatura

Vlažnost

Tlak


več: vremetolmin.si


Nakup merilnika so podprli Tolminci in tisti, ki spremljajo vreme v Tolminu.